•• Na ruim 3,5 jaar vol mooie bijzondere hoogtepunten en ruim 100 kinderen die we op speciale manier hebben geholpen, hebben we door gebrek aan voldoende steun en betrokkenheid moeten stoppen als ANBI stichting. Oprichter Remy Rondon gaat op prive basis wel verder met dit concept ••

Voetbal is er voor iedereen. En voetbal is van iedereen.

Dat maakt voetbal bij uitstek geschikt om mensen te binden, jong en oud, zwart en wit, arm en rijk. Stichting Messi gebruikt deze bindende kracht om problemen in de samenleving aan te pakken en richt zich met name op kinderen die door allerhande omstandigheden of redenen niet de gewenste aandacht en waardering krijgen vanuit hun thuis situatie.

Voetbal heeft meer dan twee doelen

Voetbal is meer dan een spelletje. En een voetbalclub is meer dan een club. De voetbalclubs zijn zich hier ook van bewust. Ook zij realiseren zich dat ze geen doodgewone onderneming zijn, maar een trefpunt van mensen met een gedeelde passie. Hoezeer die mensen ook van elkaar verschillen, aan voetbal beleven ze allemaal plezier. Of ze nu zelf spelen of supporter zijn. Door de plek die een club inneemt in de harten van supporters, kunnen zij vanuit de club effectiever worden aangesproken op hun gedrag en worden ze gemotiveerd dat te veranderen.

Beloningen verbetert

De focus van de Stichting Messi richt zich dan ook op kinderen die door welke reden dan ook in hun thuis situatie niet de gewenste waardering en aandacht voor hun goede gedrag krijgen. Het is inmiddels bewezen dat juist deze doelgroep bij een gemis van de juiste dosis aan positieve aandacht vrij snel vatbaar kunnen worden voor het afdwingen van negatieve aandacht en dat kan enorme schade veroorzaken aan de toekomst van het kind en ook aan de samenleving.

Denk aan een effectieve aanpak van allerhande maatschappelijke problemen , de unieke beloningen als middel voor moeilijk bereikbare doelgroepen, het verbeteren van de leefbaarheid en mentaliteit in onze maatschappij.

De samenleving heeft dus veel profijt van dit middel, want hoe meer we de komende generatie kunnen motiveren om op een maatschappelijk verantwoordelijke manier hun leven te leiden en zodanig de kans van het nemen van “het verkeerde pad” kunnen vermijden, hoe meer we de kans vergroten dat die huidige generatie zal slagen in hun sociale en maatschappelijke wereld. Een unieke beloning kan een onuitwisbare indruk op een kind maken.

Kijk via deze link zelf wie en wat Stichting MESSI is en doet:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30zkmOYwRuA