•• Na ruim 3,5 jaar vol mooie bijzondere hoogtepunten en ruim 100 kinderen die we op speciale manier hebben geholpen, hebben we door gebrek aan voldoende steun en betrokkenheid moeten stoppen als ANBI stichting. Oprichter Remy Rondon gaat op prive basis wel verder met dit concept ••

De Stichting Messi zet de kracht van het voetbal in voor een betere samenleving. Dit doet zij door het belonen van goed gedrag van jongeren waarvan de persoonlijke situatie, door uiteenlopende omstandigheden, (tijdelijk) minder rooskleurig is

Kernthema’s van de Stichting zijn mentaliteit, educatie, socialisatie,sportiviteit &integriteit.

Verantwoord maatschappelijk belang

“To be More than a club is a virtue, but at the same time a great responsibility” Joan Laporta, FC Barcelona

De Stichting zal zich inzetten voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor de medemens. Verantwoord leven heeft als basis een ethische fundering en een verantwoorde manier van leven, maar als speerpunt sportiviteit en respect voor de medemens. Met sportiviteit bedoelen we het naleven van de spelregels. Het volgen van de spelregels in de sport is een opstap naar het volgen van de regels in de samenleving.

Betrokken maatschappelijke belangen

Betrokken zijn begint bij de opvoeding en het bewustzijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die mensen en organisaties dragen. Dat uit zich bijvoorbeeld in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door organisaties. Maar ook door inzet van mensen voor de saamhorigheid in de wijk, in het participeren in werk en onderwijs en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Vanuit de stichting proberen wij hier een impuls aan te geven.