•• Na ruim 3,5 jaar vol mooie bijzondere hoogtepunten en ruim 100 kinderen die we op speciale manier hebben geholpen, hebben we door gebrek aan voldoende steun en betrokkenheid moeten stoppen als ANBI stichting. Oprichter Remy Rondon gaat op prive basis wel verder met dit concept ••

Doelen

Het stimuleren, koesteren, aanmoedigen en ontwikkelen van belangrijke eigenschappen die een kind in zich heeft en dat door middel van ons programma. Dit programma bestaat bijvoorbeeld uit een weekendtrip naar een voetbalhoofdstad zoals Barcelona, met lotgenootjes van dezelfde leeftijd, zodat de kinderen onderling met elkaar diverse ervaringen kunnen delen. De herkenbaarheid onderling is een unieke manier van verwerken en natuurlijk worden er in zon weekend hechte vriendschappen gesloten. Dit alles in een bijzondere entourage en omgeving en natuurlijk bezoeken we gezamelijk een wedstrijd van de grootste helden uit het voetbal. Na deze trip helpen wij als stichting deze jongens en meisjes met opleiding, studiekeus en beroepskeuze. Binnen ons enorme netwerk kunnen wij stages en andere hulpmiddelen bieden, zodat we elk kind optimaal stimuleren om een goede toekomst te bouwen.

Mentaliteit:

Het denk- en gedragspatroon van een persoon of een sociale groep. Hoewel er het gevaar bestaat van een bevooroordeelde of stereotiepe benadering van groepen, wordt de term gebruikt in de sociologie en de mentaliteitsgeschiedenis.

Educatie:

Latijn: ‘educere’, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming, onderwijs als opvoeding omvat.

Socialisatie:

Het dwingend proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Het is een levenslang proces en een voorwaarde voor integratie.

Sportiviteit:

Een begrip dat ongeveer overeenkomt met het ethos van de sport. Het omvat het gedrag dat van een goede sportman of -vrouw wordt verwacht wanneer hij of zij de sport uitoefent. Sportiviteit is het naleven van de geschreven en de ongeschreven regels die bij een sport horen en dat geld ook voor het maatschappelijke leven.

Integriteit:

De persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu, die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.