•• Na ruim 3,5 jaar vol mooie bijzondere hoogtepunten en ruim 100 kinderen die we op speciale manier hebben geholpen, hebben we door gebrek aan voldoende steun en betrokkenheid moeten stoppen als ANBI stichting. Oprichter Remy Rondon gaat op prive basis wel verder met dit concept ••

Financiering

Bij de financiering is de Stichting afhankelijk van allerhanden “sponsors”. Met een AMBI status zullen alle schenkingen ook belastingvrij ontvangen kunnen worden en zal meer dan 90% direct in de stichting gestopt worden. Vrijwel alle gelden zullen gebruikt worden om allerhanden activiteiten te organiseren en natuurlijk ook in veel gevallen te zorgen voor nazorg e.d.

Uitgaven (kosten)

Het uitgavebudget van de Stichting is afhankelijk van giften, schenkingen en erfenissen en hoe meer geld er geworven zal worden, hoe meer activiteiten georganiseerd kunnen worden. Qua begroting hopen we voldoende middelen te mogen ontvangen om zo veel mogelijk kinderen te kunnen ondersteunen. We hebben een uitgebreid netwerk met een scala van mogelijkheden, maar daar kunnen we alleen gebruik van maken als er voldoende middelen geworven worden.

 

Beheersbaarheid

Het bestuur van de Stichting houdt toezicht op de dagelijkse organisatie die in eerste instantie geleid wordt door het bestuur.

Ballans per 15-01-2016

Stichting MESSI heeft geen bezittingen en niets in eigendom.

Stichting MESSI is volledig afhankelijk van giften en schenkingen en mag ook geheel belastingvrij erfenissen ontvangen. Alle middelen die de stichting ontvangt, worden gebruikt voor het verwezenlijken van haar doelstelling en komen ten goede aan de kinderen.

In de statuten heeft Stichting MESSI laten opnemen, dat zij alleen gebruikt wat zij ontvangt en zij geen enkele vorm van leningen zal afsluiten.

AMBI Status

 

 

Download: Jaarverslag Stichting Messi 2015

 

 

 

Download hier ons Financieel en sociaal jaarverslag 2016

 

http://cdn1.stichtingmessi.nl/uploads/Editor/financieel-en-sociaal-jaarverslag-2016-stichting-messi.pdf