•• Sponsor Stichting Messi NL36 ABNA 0478 3258 27 ••

 

Goed gedrag op een unieke, onvergetelijke manier belonen is de kerntaak. De Stichting wil het belonen voor goed gedrag maatschappelijk activeren en op die manier de maatschappij haar verantwoordelijkheid laten nemen. Het succes van onze maatschappelijke activiteiten straalt namelijk uit en we zullen ons met name richten naar amateurclubs (met zo’n 1,1 miljoen leden), naar wijken en naar scholen. Want zeg nou eens eerlijk, hoe zou het zijn voor een kind om bijvoorbeeld zijn idool in levende lijven te ontmoeten, wetende dat het deze onvergetelijke ervaring te danken heeft aan het getoonde goede gedrag. Op deze leeftijd ervaren dat goed gedrag wordt beloond. Dit zal een kind zijn gehele leven nooit meer vergeten.